Temat pracy magisterskiej – turkusowe zarządzanie.

Temat pracy magisterskiej z zarządzania, który jest na pewno fascynujący to tzw. turkusowe zarządzanie. W poniższym tekście przedstawimy, czym jest ten styl zarządzania i jak stworzyć o nim swoją pracę dyplomową.

W pierwszym rozdziale trzeba przedstawić daną tematykę od strony czysto teoretycznej. Zacznijmy więc od rzeczy podstawowej, czyli zdefiniowania pojęcia tzw. turkusowego zarządzania.

Można je określić jako organizowanie pracy zespołowej, która będzie dawała każdemu pracownikowi poczucie sensu działania. W turkusowym zarządzaniu pracownik nie jest tylko bezrefleksyjnym wyrobnikiem, ale partnerem w biznesie szefa. Dzięki takiemu podejściu do zarządzania nie ma ogromnego dystansu pomiędzy kadrą zarządczą a szeregowymi pracownikami.

Organizacje, które stosują turkusowe zarządzanie, opierają się na specyficznej cywilizacji pracy, strukturze organizacji oraz kulturze jakości. Można powiedzieć, że są to filary, na których zbudowane są organizacje, które wykorzystują ten model zarządzania.

Pracownicy w organizacjach turkusowych mają okazję, aby wykazać się swoją kreatywnością. Charakterystyczne dla zarządzania turkusowego jest to, że ważniejsze aniżeli budżetowanie oraz planowanie jest po prostu prognozowanie. Pojęcie turkusowe zarządzenie wprowadził Frederic Laloux. Ten styl zarządzania został określony przez Andrzeja Blikle jako demokrację partnerską, która jest kluczowym elementem, który wyróżnia go na tle innych sposobów zarządzania.

W turkusowym zarządzaniu zamiast akcentu na ścisłą hierarchię kierowniczą i współzawodnictwo, nacisk kładzie się na takie pojęcia, jak partnerstwo, współpraca oraz swoboda w działaniu. W rozdziale tym warto również podać konkretne przykłady firm, które w praktyce wykorzystują turkusowe zarządzanie.

Rozdział drugi z reguły zawiera rozmaite badania. Idealnie byłoby pokazać, jak wykorzystanie turkusowego zarządzania wpłynęło na działanie danej firmy. Alternatywą jest tutaj przeprowadzenie ankiety wśród kadr zarządczych firm, które wprowadziły ten model zarządzania. Rozdział trzeci powinien zawierać odpowiednie wnioski, które muszą być szczegółowo uzasadnione.

Temat pracy magisterskiej, który jest fascynujący. Turkusowe zarządzanie.

Temat pracy magisterskiej, który naprawdę jest bardzo ciekawy oraz praktyczny, to z pewnością turkusowe zarządzanie. Być może opanowanie tego stylu dowodzenia ludźmi może Tobie pomóc nie tylko na studiach, ale również w realnym biznesie. Być może wykorzystanie turkusowego zarządzania w praktyce stanie się źródłem Twojego sukcesu.

Dodaj komentarz